Наукові статті
2014-01-17 12:24:49
Гречківська Н.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ПРАЦІВНИКАМ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ2014-01-17 11:59:11
Гречківська Н.В.
Експертиза професійної придатності працюючих з артеріальною гіпертензією в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища


2014-01-17 11:28:34
Гречківська Н.В.
НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОФПАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЮЧОМУ НАСЕЛЕННЮ2014-01-17 11:02:48
Гречківська Н.В.
ПРО ПІДГОТОВКУ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕСІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ2013-11-12 10:55:59
Гречківська Н.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ЩО НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ПРАЦІВНИКАМ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ
Сторінки:
1 2 3 4
2014-01-17 11:59:11, Експертиза професійної придатності працюючих з артеріальною гіпертензією в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, Гречківська Н.В.

Мета дослідження. Визначити критерії експертизи професійної придатності працюючих з гіпертонічною хворобою в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

      Методи. Проаналізовано за результатами профілактичних медичних оглядів 2012 общесоматической і професійна захворюваність працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці на підприємствах м. Києва. У роботі використані аналітичний та статистичний методи.

           Результат. За результатами проведеного профілактичного медичного огляду було встановлено, що захворювання серцево-судинної системи були виявлені у 52,13 % працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, з яких на частку артеріальної гіпертензії доводитися - 21,77 %.

                 Висновки. Визначено критерії експертизи професійної придатності працюючих з гіпертонічною хворобою в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.Експертиза професійної придатності працюючих з артеріальною гіпертензією в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища

 

Гречківська Наталія Володимирівна

канд.  мед.  наук,  доцент  кафедри  медицини  праці,  психофізіології  та  медичної екології  Національної
медичної  академії  післядипломної  освіти  імені  П.Л.  Шупика,  Україна,  м.  Киев

E-mail:  doctor_natali@inbox.ru

 

Проблема захворювань серцево-судинної системи (ССС) - одна з найважливіших в медичній науці і практичній охороні здоров'я. Вона давно вже переросла вузько медичні рамки і стала державною.

За даними офіційної статистики Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) на 1 січня 2011 в країні зареєстровано 12 млн. хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), що склало - 32.2 % дорослого населення. Особливо актуальною проблема АГ є в тих категоріях працюючого населення, які схильні до впливу не тільки общепопуляціонное і соціальних факторів, а й дії несприятливих факторів виробничого середовища (шум, вібрація, фізичне перенапруження, нагрівальний мікроклімат та ін). Враховуючи високий питома вага захворювань ССС, важливими є і питання прийняття рішення про допуск працюючих із захворюваннями ССС до робіт підвищеного ризику, в умови впливу несприятливих факторів виробничого середовища і трудового процесу.

          Вищевикладене визначає актуальність даного дослідження, метою якого стало - визначення критеріїв експертизи професійної придатності працюючих з артеріальною гіпертензією в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

       Матеріали і методи. Були проаналізовані показники общесоматической та професійної захворюваності за результатами періодичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці м. Києва. Були оброблені звітні бланки «Оперативної інформації», «Заключних актів за результатами періодичного медичного огляду», надані лікувально-профілактичними установами м. Києва, які здійснювали проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці протягом 2012 року. Були проаналізовані медичні висновки Центральної лікарсько-експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» про наявність захворювань професійного характеру. Використано наукові та статистичні дані Центру медичної статистики МОЗ України. Вивчалися основні форми патології з урахуванням нозологічних форм, зазначених в МКБ-10. Отримані дані оброблялися методами математичної статистики.

       Результати дослідження. За даними державної санітарно -епідеміологічної служби м. Києва кількість працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці на підприємствах м. Києва у 2012 році склала - 56530 осіб, що склало - 15,55% від загальної кількості офіційно працюючих в Києві, у тому числі жінок - 13839 осіб (28,64%). Відсоток охоплення періодичними профілактичними медичними оглядами склав - 97,7%.

         У 2012 році на підприємствах міста зареєстровано 11 випадків професійних захворювань. Основними нозологічними формами професійної патології є нейро-сенсорна приглухуватість, вібраційна хвороба. Гострі професійні захворювання на підприємствах м. Києва впродовж 2012 року не реєструвалися.

       За результатами медичних оглядів працюючих кількість вперше поставлених на диспансерний облік - 15753 пацієнтів, що склало 27,8 % від загальної кількості оглянутих працюючих.

       У структурі виявлених общесоматических хвороб захворювання ССС склали - 52,13 % (р<0,0001), в тому числі, АГ- 21,77%.

         Враховуючи сучасну класифікацію АГ, рекомендовану Європейським товариством артеріальної гіпертензії та Європейським товариством кардіології (2007), АГ класифікується за рівнем артеріального тиску, по ураженню органів - мішеней, має ступінь і стадію. У зв'язку з чим, формулювання діагнозу, тактика лікаря при виявленні артеріальної гіпертензії повинна проводиться з урахуванням рекомендацій уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія», затвердженого Наказом МОЗ України від 24.05.2012 р № 384 «Про затвердження та впровадження медико - технологічних документів та стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

        В Україні головним нормативним документом, що регламентує порядок проведення періодичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці є Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (Наказ). Проаналізувавши вимоги Наказу, нами запропоновано критерії з визначення профпридатності працюють з діагнозом АГ до професії в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

      Згідно основного переліку протипоказань (додатки 6 Наказу), АГ будь-якій стадії є абсолютним протипоказанням при прийомі на роботу в умовах впливу локальної вібрації (дод.4, п. 5.3.1); загальної вібрації (дод.4, п. 5.3.2); виробничого шуму (дод.4, п. 5.4); інфразвуку (дод.4, п. 5.6); підвищеного атмосферного тиску (дод.4, п.5.7); підвищеної температури повітря і роботи на відкритих майданчиках (дод.4, п. 5.9); теплового випромінювання (дод.4, п.5.10); всіх видів підземних робіт (дод.5, 4.1); роботах на висоті (1,5 м від поверхні грунту) і обслуговуванні підйомних механізмів (дод.5, п.1). Всі захворювання ССС, навіть при налички фази компенсації, є абсолютним протипоказанням для роботи в умовах впливу: газоспасательной служби, гірничорятувальної служби, пожежної охорони (дод.5, п.9), аварійно - рятувальної служби з ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (доп.5, п.10).

      Головам медичних комісій з проведення профілактичних медичних оглядів - лікарям-профпатології при визначенні професійної придатності працюючого слід керуватися виключно положеннями Наказу.

      У випадках встановлення пацієнтам діагнозу - гіпертонічна хвороба (ГБ) I - II ст., Слід віднести хворого до відповідної диспансерної групи з проведенням обстеження в рамках програми диспансеризації-1 раз на рік за місцем прикріплення працюючого до медичного обслуговування (за місцем проживання або за місцем роботи). У разі прикріплення за медичним обслуговуванням за місцем проживання, програма диспансеризації виконується лікарем сімейної медицини. Якщо медичне обслуговування здійснюється за місцем роботи, програма диспансеризації виконується лікарем профпатологом медико-санітарної частини. Програма диспансерного спостереження включає моніторинг артеріального тиску (АТ) та факторів ризику (ФР), контроль виконання рекомендацій лікаря, корекція рекомендацій і призначень, лабораторні (загальний аналіз крові та сечі) та інструментальні (ЕКГ) дослідження. Для залучення до диспансерному спостереженню пацієнтів, лікар медичної комісії проводить особисту бесіду з підвищення прихильності пацієнта до лікування та інформує пацієнта про наслідки та ускладнення гіпертонічної хвороби. Виявленим хворим з ГБ ІІІ стадії рекомендовано диспансерне амбулаторне спостереження та лікування за місцем медичного обслуговування (за місцем проживання або за місцем роботи) з обов'язковим залученням кардіолога (обстеження проводиться 1 раз на рік). Програма диспансеризації включає моніторинг АТ та ФР , контроль виконання рекомендацій лікаря, підтримка мотивації і корекція рекомендацій і призначень , лабораторні (загальний аналіз крові та сечі) та інструментальні (ЕКГ) дослідження. При недостатній ефективності амбулаторного лікування хворі підлягають стаціонарному лікуванню в спеціалізованих стаціонарних відділеннях за місцем медичного обслуговування.

      Для виключення симптоматичних (вторинних) АГ , голова медичної комісії, лікар- терапевт повинен направити пацієнта до профільних (спеціалізовані) установи або діагностичні центри із залученням відповідних фахівців для дообстеження з метою уточнення діагнозу та визначення тактики лікування.

     При розвитку ускладненого гіпертонічного кризу необхідна обов'язкова термінова госпіталізація пацієнта в палату інтенсивної терапії відповідного спеціалізованого профілю.

        ВИСНОВКИ:

        1. Враховуючи поширеність АГ серед працюючого працездатного населення і ускладнення, які викликає дане захворювання, питання діагностики, лікування, профілактики АГ серед працюючого населення України є надзвичайно актуальними.

        2. При вирішенні питання про професійну придатність працюючого з наявністю АГ слід враховувати загальні медичні протипоказання Наказу МОЗ України № 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» і в індивідуальному порядку вирішувати питання експертизи.

        3. Тактика голови медичної комісії - лікаря-профпатолога про вибір програми диспансеризації повинна узгоджуватися з рекомендаціями уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія», затвердженого Наказом МОЗ України від 24.05.2012 р № 384 «Про затвердження та впровадження медико - технологічних документів та стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».Розробка студії “Програм-Арт”, 2010 рік.

(С) Київський міський центр профпатології, 2010. Всіх прав дотримано. http://www.mcp.gov.ua
Використання матеріалів цього сайту дозволяється за умови наявності активного посиланням на адресу сайту.