Новини
2016-03-03 10:09:18
Розпорядження КМУ від 11.02.2016 № 88-р.2016-02-26 14:01:55
З 01.012017р. втратять чинність державні санітарні норми та правила, видані центральними органами виконавчої влади Української РСР та СРСР2016-02-26 13:03:59
Проект спільного наказу МОЗ України та Міністерства внутрішніх справ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 № 65 / 80"


2016-02-17 11:32:58
Потемніння в очах - причина та наслідок2016-02-12 14:42:57
Всесвітній день хворого
Сторінки:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016-02-26 13:03:59, Проект спільного наказу МОЗ України та Міністерства внутрішніх справ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 № 65 / 80"

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проекту спільного наказу МОЗ України та МВС України "Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 № 65 / 80" (далі – проект наказу). Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить покращити якість поведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

 

Рішенням Державної регуляторної служби України запропоновано МОЗ України та МВС України внести зміни до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", шляхом виключення з його редакції пункту 2.1 спільного Наказу та абзацу 3 пункту 1.6 Положення, оскільки зазначені положення не відповідають вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики.

 

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601. Деталі розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160129_0.htmlПРОЕКТ НАКАЗУ

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства

внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80

 

 

Відповідно до статей 45, 46 Закону України "Про дорожній рух", з метою удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня
2013 року № 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840, що додаються.

2. Медичному департаменту забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України та заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр охорони здоров'я України Міністр внутрішніх справ України
  
           ___________ О. КВІТАШВІЛІ

____________ А. АВАКОВ

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України

від 31 січня 2013 року № 65/80"


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На підставі звернення суб'єкта господарювання та керуючись вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України прийнято рішення від 06.11.2015 № 4 "Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством внутрішніх справ України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", шляхом внесення змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів". А саме, виключення норм, що стосуються формування Переліку закладів охорони здоров'я, яким надається право створювати медичні комісії та проводити попередній, періодичний і позачерговий медичні огляди (далі – заклади охорони здоров'я), та щороку затверджувати їх відповідними наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за заявницьким принципом.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою:

вдосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, визначення здатності водіїв до безпечного керування транспортними засобами, відсутності у водія медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, попередження причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод;

встановлення порядку діяльності медичних працівників, що проводять передрейсові (післярейсові) медичні огляди водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, а також ведення електронної бази даних цих медичних працівників і результатів проведених ними медичних оглядів.

Шляхи досягнення – прийняття цього наказу.

 

3. Правові аспекти

На сьогодні у сфері правового регулювання з питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху діють:

Основи законодавства України про охорону здоров'я;

Закон України "Про дорожній рух"

Закон України "Про автомобільний транспорт";

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху";

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" від 8 травня 1993 року № 340;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року";

наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840;

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 1999 року № 299 "Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідним транспортним засобом", зареєстований в Міністерстві юстиції України 20 січня 2000 року за № 31/4252.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб'єктів господарювання.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Національною поліцією України, Міністерством інфраструктури України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством юстиції України, Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок і профоб'єднань України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7.3апобігання корупції

Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект акта розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження з Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного проекту акта зумовлено необхідністю вдосконалення законодавства, що регламентує питання медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, та сприятиме подальшому розвитку системи охорони здоров'я, підвищення професійного рівня та відповідальності медичних працівників, які забезпечують медичний контроль водіїв транспортних засобів лікарів, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, попередженню причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив акта на ринок праці відсутній.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме подальшому розвитку системи охорони здоров'я, вдосконаленню медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, підвищенню професійного рівня та відповідальності медичних працівників, попередженню причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод: удосконалить порядок їх діяльності, усунення порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Міністр Олександр КВІТАШВІЛІ


Розробка студії “Програм-Арт”, 2010 рік.

(С) Київський міський центр профпатології, 2010. Всіх прав дотримано. http://www.mcp.gov.ua
Використання матеріалів цього сайту дозволяється за умови наявності активного посиланням на адресу сайту.